Over LTC Noordwolde

L.T.C. Noordwolde in Friesland

Tennisvereniging L.T.C. Noordwolde, opgericht in 1964, beschikt over een fraai tenniscomplex aan Elsweg nummer 16, grenzend aan het natuurgebied Spokedam. Het complex heeft vier uitstekend onderhouden tennisbanen (2x gravel / 2x kunstgras), een minibaan en een oefenkooi. Alle banen zijn voorzien van energiezuinige LED-baanverlichting en kunnen daardoor, afhankelijk van het weer, vrijwel het hele jaar door tot in de late uren bespeeld worden. Er is een gezellig clubhuis met twee buitenterrassen en verzorgde kleed- en doucheruimtes. Direct aan de overzijde van de Elsweg bevindt zich een ruim parkeerterrein. Onze tennisvereniging is aangesloten bij de KNLTB zodat onze leden ook speelgerechtigd zijn op toernooien van andere tennisverenigingen en mee mogen doen aan competitiewedstrijden.

De actieve technische commissie organiseert regelmatig activiteiten waaraan u als beginnend of ervaren speler kunt deelnemen. Deze activiteiten variëren van gezelligheidswedstrijden tot meerdaagse toernooien. U vindt de agenda van L.T.C. Noordwolde op onze website en in onze eigen app. 

Het ledenbestand is als volgt ingedeeld:

 • jeugdleden:  meisjes en jongens tot 12 jaar (tenniskids)
 • juniorleden:  meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar 
 • seniorleden: dames en heren van 18 jaar en ouder 

Voor de begeleiding van de jeugd- en juniorleden beschikt de vereniging over een jeugdcommissie. Deze commissie behartigt, in samenwerking met de trainer en de ouders, speciaal de belangen van de jeugd. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid tennislessen te volgen. Hierdoor kunt u, zowel als beginner als gevorderde speler, uw tennisspel meer inhoud geven en het tennisplezier vergroten.
 

AANMELDING/OPZEGGING

Om lid te worden van de tennisvereniging kunt u gebruik maken van het online aanmeldingsformulier. Zodra wij deze aanmelding in ons systeem hebben verwerkt nemen wij gelijk contact met u op voor de verdere details. Graag ontvangen wij dan ook een digitale pasfoto voor uw pasje en de ledenadministratie en een bankrekeningnummer voor de automatische incassso. Nadat de contributie is bijgeschreven ontvangt u een tijdelijk tennispasje voor ons tennispark en wordt u aangemeld bij de tennisbond KNLTB. Zodra de KNLTB de aanmelding heeft verwerkt ontvangt u het officiële bondspasje.

De betreffende pasjes liggen in de kantine voor u klaar. Voor meer informatie kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie of met één van de bestuursleden.

Om verschillende redenen is een up-to-date ledenadministratie noodzakelijk. Enerzijds bestaan er verplichtingen ten opzichte van de KNLTB. (competitiedeelname, toernooipas etc.) en anderzijds is een juiste registratie van belang voor commissies, verspreiding clubblad etc. Adreswijzigingen, opzegging lidmaatschap (vóór 1 december) en correcties op registratiefouten dienen daarom bij voorkeur schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

 

LIDMAATSCHAP

L.T.C. Noordwolde heeft een ledenbestand van ongeveer 115 leden.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend met telkens één jaar verlengd. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u zich vóór 1 december schriftelijk bij de leden-administratie af te melden.

De contributie bedraagt met ingang van 2020:

 • juniorleden (tot 18 jaar)  € 50,-  per jaar (bekijk ook de pagina Tenniskids)
 • seniorleden (vanaf 18 jaar) € 115,-  per jaar
 • uitwonend studentenlidmaatschap (18 tot 25 jaar) € 50,-  per jaar

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. 

De contributie-inning verloopt via een automatische incasso, waartoe de vereniging gemachtigd wordt via het aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap geeft recht op:

 • een persoonlijke KNLTB-pas met veel extra’s;
 • toegang tot de algemene ledenvergaderingen;
 • gratis vrij spelen op vrije banen;
 • een sleutel van de kleedruimte ( € 20,- borg);
 • gratis spelen op tossdagen (spelen met wisselende partner en tegenspelers);
 • uitnodigen van introducés (tegen betaling);
 • deelname aan clubkampioenschappen;
 • deelname aan recreatieve toernooien;
 • deelname aan wedstrijdtoernooien;
 • deelname aan competitiewedstrijden;
 • deelname aan tennistraining in clubverband;
 • deelname aan speciale jeugdactiviteiten (junioren en jeugdleden).

Van seniorleden wordt verwacht dat zij minimaal eens per jaar een kantinedienst voor hun rekening nemen. Meer vrijwilligerswerk wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt zich hiervoor aanmelden via het vrijwilligersformulier dat in het clubhuis ligt. In de algemene ledenvergadering is besloten dat alle seniorleden van 18 tot 75 jaar tegelijk met de contributie een bedrag van € 20,- verschuldigd zijn als borg voor te verrichten vrijwilligerswerk. De borg wordt voor het einde van het jaar gerestitueerd als de vrijwilligersdienst is geleverd. Bestuurs- en commissieleden zijn uit dien hoofde al vrijgesteld van de borg.

 

AFHANGSYSTEEM BIJ VRIJSPELEN

L.T.C. Noordwolde heeft het digitale afhangbord van de KNLTB in gebruik. De instructies voor het gebruik ervan zullen in het clubhuis worden aangebracht.

 

INTRODUCÉS

Introducés zijn van harte welkom!
De tarieven voor introducés bedragen:

- junior introducés € 2,50 per dagdeel maximaal 5 keer per jaar
- Senior introducés € 5,00 per dagdeel maximaal 5 keer per jaar

Onder dagdeel wordt verstaan: een ochtend/middag/avond.
Alle bepalingen van ons baanreglement gelden vanzelfsprekend ook voor de introducé.
Een introduc é speelt altijd met een lid van L.T.C. Noordwolde. Het aanwezige lid is dan ook verantwoordelijk voor de afdracht van de bijdrage via een bankoverschrijving op NL40 RABO 0310 2156 17 t.n.v. Lawn Tennis Club Noordwolde.

 

BAANHUUR

Op bepaalde tijden/dagen is baanhuur mogelijk:

 • per uur     € 10,-  per baan (max. 2 banen)
 • dagdeel    € 30,-  per baan (max. 2 banen)
 • hele dag   € 60,-  per baan (max. 2 banen)

Baanhuur is niet toegestaan op: 

 • toss-ochtenden / -avonden;
 • tijdens trainingen;
 • in geval van wedstrijden of toernooien.
   

OUTFIT

Om een partijtje tennis op het park te kunnen spelen volstaat de volgende outfit:

 • tennisracket;
 • tennisschoenen (laag profiel);
 • tenniskleding (korte of lange trainingsbroek en shirt of trui).

Bij deelname aan officiële wedstrijden zijn de kleding voorschriften wat strakker. Voor degenen die het tennisspel eerst eens willen uitproberen, zijn zonodig enkele tennisrackets te leen in de kantine.

 

VERLICHTING

De verlichting van de tennisbanen mag tot 22:45 uur branden. De lampen op de gravelbanen en de kunstgrasbanen kunnen separaat worden bediend via het bedieningspaneel in de hal van het clubhuis. 
 

TOSSREGLEMENT

De toss-ochtenden zijn op maandag- en woensdagmorgen van 09.00-12.00 uur
De toss-avonden zijn op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-22.30 uur.
Op vrijdagmiddag is er van 16:00 tot 17:00 uur nog een toss.
Voor de jeugd zijn er geen aparte toss-tijden. De jeugd mag gewoon meespelen op de reguliere toss-dagen.

In verband met competitiewedstrijden en toernooien kunnen toss-wedstrijden incidenteel vervallen.

Voor de toss-avonden en –ochtenden geldt:

 • ballen worden beschikbaar gesteld door L.T.C. Noordwolde
 • in de avonduren mogen junioren tot 20.30 uur meespelen
 • alle banen zijn toss-banen, er kan in principe niet vrij worden gespeeld
 • er wordt ieder half uur getossed
 • ieder spelend lid heeft het recht om (indien noodzakelijk) het speelveld te verlichten
 • wie later arriveert (en nog niet heeft gespeeld) mag op volgorde van  binnenkomst, na de toss éénmalig als eerste speler meespelen.          


ROOKBELEID

Sinds 1 januari 2020 is het gehele tennnispark rookvrij, aangegeven door de borden met het beeldmerk "Rookvrije Generatie". Deze werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

 

BESTUUR EN COMMISSIE

 • kantinecommissie
 • baancommissie 
 • sponsorcommissie 
 • senior-pluscommissie

Helaas kampen enkele commissies met één of meer vacatures. Daarnaast wordt voor bijzondere evenementen een beroep gedaan op extra vrijwilligers. Voor nieuwkomers is er dus alle ruimte om hun steentje bij te dragen aan leuke werk binnen de vereniging.  

 

TRAININGEN

De trainingen worden verzorgd door Jeroen Veldhuizen van Tennisschool In-To-Tennis. Kijk op de pagina Tennisles voor meer informatie en boekingen. 

 

ALGEMEEN

Lid zijn van Tennisvereniging L.T.C. Noordwolde betekent op de allereerste plaats zo vaak mogelijk lekker gaan tennissen. Het plezier in tennissen, het gebruik maken van de faciliteiten die de tennisvereniging biedt, dat is alleen maar mogelijk als een groot aantal  leden net even iets meer doet dan alleen maar tennissen. Een tennisvereniging kan alleen maar bestaan dankzij die extra inzet. Een groot aantal commissies maken, samen met het bestuur, het mogelijk dat de leden kunnen tennissen. Er is voortdurend behoefte aan extra hulp. Alle leden, dus ook nieuwe leden, worden regelmatig gevraagd iets extra’s in de vereniging te investeren. Dat geeft overigens nog meer bevrediging dan alleen maar tennissen! Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van een commissie of heeft u tijd om af en toe iets extra’s voor de vereniging te doen, laat dit weten. Het bestuur informeert u graag over de werkzaamheden in de diverse commissies. Hopelijk kunnen wij u snel begroeten als nieuw lid, hierop vooruitlopend wensen wij u veel tennisplezier!

 

INLICHTINGEN

[email protected]

0561-432528

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 51613530

Bezoekadres

Elsweg 16
8391 KB Noordwolde

KVK-nummer

40000821