Lidmaatschap L.T.C. Noordwolde

LIDMAATSCHAP

Lid worden kan door gebuik te maken van ons ONLINE AANMELDINGSFORMULIER.
In ons clubhuis zijn ook geprinte aanmeldingsformulieren aanwezig. 

Lid zijn van LTC Noordwolde betekent dat je onbeperkt mag tennissen op ons fraaie tennispark met twee gravelbanen, twee kunstgrasbanen en uitstekende voorzieningen. Bovendien mag je deelnemen aan alle evenementen, toss-avonden, toernooien en aan de competitie. Heb je interesse, maar ken je ons tennispark nog niet, dan is een telefoontje naar onze parkbeheerder Henk Berg voldoende om even een afspraak te maken voor een vrijblijvende rondleiding. Telefoonnummer: 0561-421270.

L.T.C. Noordwolde heeft een ledenbestand van ongeveer 115 leden.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend met telkens één jaar verlengd. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u zich vóór 1 december schriftelijk bij de leden-administratie af te melden.

De contributie bedraagt met ingang van 2022:

 • juniorleden (tot 18 jaar)  € 50,-  per jaar (bekijk ook de pagina Tenniskids)
 • seniorleden (vanaf 18 jaar) € 115,-  per jaar
 • uitwonend studentenlidmaatschap (18 tot 25 jaar) € 50,-  per jaar

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. 

De contributie-inning verloopt via een automatische incasso, waartoe de vereniging gemachtigd wordt via het aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap geeft recht op:

 • een persoonlijke KNLTB-pas met veel extra’s;
 • toegang tot de algemene ledenvergaderingen;
 • gratis vrij spelen op vrije banen;
 • een sleutel van de kleedruimte ( € 20,- borg);
 • gratis spelen op tossdagen (spelen met wisselende partner en tegenspelers);
 • uitnodigen van introducés (tegen betaling);
 • deelname aan clubkampioenschappen;
 • deelname aan recreatieve toernooien;
 • deelname aan wedstrijdtoernooien;
 • deelname aan competitiewedstrijden;
 • deelname aan tennistraining in clubverband;
 • deelname aan speciale jeugdactiviteiten (junioren en jeugdleden).

Van seniorleden wordt verwacht dat zij minimaal eens per jaar een kantinedienst voor hun rekening nemen. Meer vrijwilligerswerk wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt zich hiervoor aanmelden via het vrijwilligersformulier dat in het clubhuis ligt. In de algemene ledenvergadering is besloten dat alle seniorleden van 18 tot 75 jaar tegelijk met de contributie een bedrag van € 20,- verschuldigd zijn als borg voor te verrichten vrijwilligerswerk. De borg wordt voor het einde van het jaar gerestitueerd als de vrijwilligersdienst is geleverd. Bestuurs- en commissieleden zijn uit dien hoofde al vrijgesteld van de borg. Meer vrijwilligerswerk wordt uiteraard bijzonder op prijs gesteld. Je kunt je hiervoor aanmelden via het vrijwilligersformulier dat in het clubhuis ligt. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 51613530

Bezoekadres

Elsweg 16
8391 KB Noordwolde

KVK-nummer

40000821